και ταυτα ειπων απελυσεν την εκκλησιαν

And when he had thus spoken he dismissed the assembly

και ταυτα ειπων απελυσεν την εκκλησιαν

και ταυτα ειπων απελυσεν την εκκλησιαν

και ταυτα ειπων απελυσεν την εκκλησιαν

και ταυτα ειπων απελυσεν την εκκλησιαν


BibleBrowser.com