ακουσαντες δε εβαπτισθησαν εις το ονομα του κυριου ιησου

When they heard this they were baptized in the name of the Lord Jesus

ακουσαντες δε εβαπτισθησαν εις το ονομα του κυριου ιησου

ακουσαντες δε εβαπτισθησαν εις το ονομα του κυριου ιησου

ακουσαντες δε εβαπτισθησαν εις το ονομα του κυριου ιησου

ακουσαντες δε εβαπτισθησαν εις το ονομα του κυριου ιησου


BibleBrowser.com