ησαν δε οι παντες ανδρες ωσει δεκαδυο

And all the men were about twelve

ησαν δε οι παντες ανδρες ωσει δεκαδυο

ησαν δε οι παντες ανδρες ωσει δεκαδυο

ησαν δε οι παντες ανδρες ωσει δωδεκα

ησαν δε οι παντες ανδρες ωσει δωδεκα


BibleBrowser.com