ετεροι δε χλευαζοντες ελεγον οτι γλευκους μεμεστωμενοι εισιν

Others mocking said These men are full of new wine

ετεροι δε χλευαζοντες ελεγον οτι γλευκους μεμεστωμενοι εισιν

ετεροι δε χλευαζοντες ελεγον οτι γλευκους μεμεστωμενοι εισιν

ετεροι δε διαχλευαζοντες ελεγον οτι γλευκους μεμεστωμενοι εισιν

ετεροι δε διαχλευαζοντες ελεγον οτι γλευκους μεμεστωμενοι εισιν


BibleBrowser.com