αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προφητου ιωηλ

But this is that which was spoken by the prophet Joel

αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προφητου ιωηλ

αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προφητου ιωηλ

αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προφητου ιωηλ

αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προφητου ιωηλ


BibleBrowser.com