ηγαγον δε τον παιδα ζωντα και παρεκληθησαν ου μετριως

And they brought the young man alive and were not a little comforted

ηγαγον δε τον παιδα ζωντα και παρεκληθησαν ου μετριως

ηγαγον δε τον παιδα ζωντα και παρεκληθησαν ου μετριως

ηγαγον δε τον παιδα ζωντα και παρεκληθησαν ου μετριως

ηγαγον δε τον παιδα ζωντα και παρεκληθησαν ου μετριως


BibleBrowser.com