ου γαρ υπεστειλαμην του μη αναγγειλαι υμιν πασαν την βουλην του θεου

For I have not +__ shunned to declare unto you all the counsel of God

ου γαρ υπεστειλαμην του μη αναγγειλαι υμιν πασαν την βουλην του θεου

ου γαρ υπεστειλαμην του μη αναγγειλαι υμιν πασαν την βουλην του θεου

ου γαρ υπεστειλαμην του μη αναγγειλαι πασαν την βουλην του θεου υμιν

ου γαρ υπεστειλαμην του μη αναγγειλαι πασαν την βουλην του θεου υμιν


BibleBrowser.com