αργυριου η χρυσιου η ιματισμου ουδενος επεθυμησα

I have coveted no man's silver or gold or apparel

αργυριου η χρυσιου η ιματισμου ουδενος επεθυμησα

αργυριου η χρυσιου η ιματισμου ουδενος επεθυμησα

αργυριου η χρυσιου η ιματισμου ουδενος επεθυμησα

αργυριου η χρυσιου η ιματισμου ουδενος επεθυμησα


BibleBrowser.com