ουτοι προσελθοντες εμενον ημας εν τρωαδι

These going before tarried for us at Troas

ουτοι προσελθοντες εμενον ημας εν τρωαδι

ουτοι προελθοντες εμενον ημας εν τρωαδι

ουτοι δε προσελθοντες εμενον ημας εν τρωαδι

ουτοι δε {VAR1: προσελθοντες } {VAR2: προελθοντες } εμενον ημας εν τρωαδι


BibleBrowser.com