ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ημεν συνηγμενοι

And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together

ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ημεν συνηγμενοι

ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ησαν συνηγμενοι

ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ημεν συνηγμενοι

ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ημεν συνηγμενοι


BibleBrowser.com