υμεις εστε υιοι των προφητων και της διαθηκης ης διεθετο ο θεος προς τους πατερας ημων λεγων προς αβρααμ και εν τω σπερματι σου ενευλογηθησονται πασαι αι πατριαι της γης

Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers saying unto Abraham And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed

υμεις εστε υιοι των προφητων και της διαθηκης ης διεθετο ο θεος προς τους πατερας ημων λεγων προς αβρααμ και εν τω σπερματι σου ενευλογηθησονται πασαι αι πατριαι της γης

υμεις εστε υιοι των προφητων και της διαθηκης ης διεθετο ο θεος προς τους πατερας ημων λεγων προς αβρααμ και τω σπερματι σου ενευλογηθησονται πασαι αι πατριαι της γης

υμεις εστε οι υιοι των προφητων και της διαθηκης ης διεθετο ο θεος προς τους πατερας ημων λεγων προς αβρααμ και εν τω σπερματι σου ενευλογηθησονται πασαι αι πατριαι της γης

υμεις εστε οι υιοι των προφητων και της διαθηκης ης {VAR1: ο θεος διεθετο } {VAR2: διεθετο ο θεος } προς τους πατερας υμων λεγων προς αβρααμ και εν τω σπερματι σου {VAR1: ευλογηθησονται } {VAR2: <ενευλογηθησονται> } πασαι αι πατριαι της γης


BibleBrowser.com