ου δυναμεθα γαρ ημεις α ειδομεν και ηκουσαμεν μη λαλειν

For we cannot +__ but speak the things which we have seen and heard

ου δυναμεθα γαρ ημεις α ειδομεν και ηκουσαμεν μη λαλειν

ου δυναμεθα γαρ ημεις α ειδομεν και ηκουσαμεν μη λαλειν

ου δυναμεθα γαρ ημεις α ειδαμεν και ηκουσαμεν μη λαλειν

ου δυναμεθα γαρ ημεις α ειδαμεν και ηκουσαμεν μη λαλειν


BibleBrowser.com