ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη σου προωρισεν γενεσθαι

For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done

ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη σου προωρισεν γενεσθαι

ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη σου προωρισεν γενεσθαι

ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη σου προωρισεν γενεσθαι

ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη {VAR2: [σου] } προωρισεν γενεσθαι


BibleBrowser.com