οι δε ακουοντες διεπριοντο και εβουλευοντο ανελειν αυτους

When they heard that they were cut to the heart and took counsel to slay them

οι δε ακουοντες διεπριοντο και εβουλευοντο ανελειν αυτους

οι δε ακουσαντες διεπριοντο και εβουλευοντο ανελειν αυτους

οι δε ακουσαντες διεπριοντο και εβουλευοντο ανελειν αυτους

οι δε ακουσαντες διεπριοντο και εβουλοντο ανελειν αυτους


BibleBrowser.com