και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια και τω πνευματι ω ελαλει

And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake

και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια και τω πνευματι ω ελαλει

και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια και τω πνευματι ω ελαλει

και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια και τω πνευματι ω ελαλει

και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια και τω πνευματι ω ελαλει


BibleBrowser.com