ημεις δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερησομεν

But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word

ημεις δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερησομεν

ημεις δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερησομεν

ημεις δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερησομεν

ημεις δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερησομεν


BibleBrowser.com