μη ανελειν με συ θελεις ον τροπον ανειλες χθες τον αιγυπτιον

Wilt +__ thou kill me as +__ thou diddest the Egyptian yesterday

μη ανελειν με συ θελεις ον τροπον ανειλες χθες τον αιγυπτιον

μη ανελειν με συ θελεις ον τροπον ανειλες χθες τον αιγυπτιον

μη ανελειν με συ θελεις ον τροπον ανειλες εχθες τον αιγυπτιον

μη ανελειν με συ θελεις ον τροπον ανειλες εχθες τον αιγυπτιον


BibleBrowser.com