σολομων δε ωκοδομησεν αυτω οικον

But Solomon built him an house

σολομων δε ωκοδομησεν αυτω οικον

σολομων δε ωκοδομησεν αυτω οικον

σαλωμων δε οικοδομησεν αυτω οικον

σολομων δε οικοδομησεν αυτω οικον


BibleBrowser.com