αλλ ουχ ο υψιστος εν χειροποιητοις ναοις κατοικει καθως ο προφητης λεγει

Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands as saith the prophet

αλλ ουχ ο υψιστος εν χειροποιητοις ναοις κατοικει καθως ο προφητης λεγει

αλλ ουχ ο υψιστος εν χειροποιητοις ναοις κατοικει καθως ο προφητης λεγει

αλλ ουχ ο υψιστος εν χειροποιητοις κατοικει καθως ο προφητης λεγει

αλλ ουχ ο υψιστος εν χειροποιητοις κατοικει καθως ο προφητης λεγει


BibleBrowser.com