ουχι η χειρ μου εποιησεν ταυτα παντα

Hath not my hand made all these things

ουχι η χειρ μου εποιησεν ταυτα παντα

ουχι η χειρ μου εποιησεν ταυτα παντα

ουχι η χειρ μου εποιησεν ταυτα παντα

ουχι η χειρ μου εποιησεν ταυτα παντα


BibleBrowser.com