προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις μαγειαις εξεστακεναι αυτους

And to him they had regard because that of long time he had bewitched them with sorceries

προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις μαγειαις εξεστακεναι αυτους

προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις μαγειαις εξεστακεναι αυτους

προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις μαγιαις εξεστακεναι αυτους

προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις μαγειαις εξεστακεναι αυτους


BibleBrowser.com