ειπεν δε το πνευμα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρματι τουτω

Then the Spirit said unto Philip Go near and join thyself to this chariot

ειπεν δε το πνευμα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρματι τουτω

ειπεν δε το πνευμα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρματι τουτω

ειπεν δε το πνευμα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρματι τουτω

ειπεν δε το πνευμα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρματι τουτω


BibleBrowser.com