οι μεν ουν διασπαρεντες διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον

Therefore +__ they that were scattered abroad went every where preaching the word

οι μεν ουν διασπαρεντες διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον

οι μεν ουν διασπαρεντες διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον

οι μεν ουν διασπαρεντες διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον

οι μεν ουν διασπαρεντες διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον


BibleBrowser.com