εγενετο δε ημερας ικανας μειναι αυτον εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυρσει

And it came to pass that he tarried many days in Joppa with one Simon a tanner

εγενετο δε ημερας ικανας μειναι αυτον εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυρσει

εγενετο δε ημερας ικανας μειναι αυτον εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυρσει

εγενετο δε ημερας ικανας μειναι εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυρσει

εγενετο δε ημερας ικανας μειναι εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυρσει


BibleBrowser.com