Wisdom is better than weapons of war but one sinner destroyeth much good

יח טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה

טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה

טֹובָה חָכְמָה מִכְּלֵי קְרָב וְחֹוטֶא אֶחָד יְאַבֵּד טֹובָה הַרְבֵּֽה׃

טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה׃


BibleBrowser.com