εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω

That we should be to the praise of his glory who first trusted in Christ

εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω

εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω

εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω

εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω


BibleBrowser.com