ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου

Cease not to give thanks for you making mention of you in my prayers

ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου

ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου

ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου

ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου


BibleBrowser.com