ητις εστιν το σωμα αυτου το πληρωμα του τα παντα εν πασιν πληρουμενου

Which is his body the fulness of him that filleth all in all

ητις εστιν το σωμα αυτου το πληρωμα του τα παντα εν πασιν πληρουμενου

ητις εστιν το σωμα αυτου το πληρωμα του παντα εν πασιν πληρουμενου

ητις εστιν το σωμα αυτου το πληρωμα του τα παντα εν πασιν πληρουμενου

ητις εστιν το σωμα αυτου το πληρωμα του τα παντα εν πασιν πληρουμενου


BibleBrowser.com