ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει

Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence

ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει

ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει

ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει

ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει


BibleBrowser.com