και υμας οντας νεκρους τοις παραπτωμασιν και ταις αμαρτιαις

And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins

και υμας οντας νεκρους τοις παραπτωμασιν και ταις αμαρτιαις

και υμας οντας νεκρους τοις παραπτωμασιν και ταις αμαρτιαις

και υμας οντας νεκρους τοις παραπτωμασιν και ταις αμαρτιαις υμων

και υμας οντας νεκρους τοις παραπτωμασιν και ταις αμαρτιαις υμων


BibleBrowser.com