και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου

And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus

και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου

και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου

και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου

και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου


BibleBrowser.com