διο αιτουμαι μη εκκακειν εν ταις θλιψεσιν μου υπερ υμων ητις εστιν δοξα υμων

Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you which is your glory

διο αιτουμαι μη εκκακειν εν ταις θλιψεσιν μου υπερ υμων ητις εστιν δοξα υμων

διο αιτουμαι μη εκκακειν εν ταις θλιψεσιν μου υπερ υμων ητις εστιν δοξα υμων

διο αιτουμαι μη ενκακειν εν ταις θλιψεσιν μου υπερ υμων ητις εστιν δοξα υμων

διο αιτουμαι μη εγκακειν εν ταις θλιψεσιν μου υπερ υμων ητις εστιν δοξα υμων


BibleBrowser.com