κατοικησαι τον χριστον δια της πιστεως εν ταις καρδιαις υμων

That Christ may dwell in your hearts by faith that ye being rooted and grounded in love

κατοικησαι τον χριστον δια της πιστεως εν ταις καρδιαις υμων

κατοικησαι τον χριστον δια της πιστεως εν ταις καρδιαις υμων

κατοικησαι τον χριστον δια της πιστεως εν ταις καρδιαις υμων

κατοικησαι τον χριστον δια της πιστεως εν ταις καρδιαις υμων εν αγαπη ερριζωμενοι και τεθεμελιωμενοι εν αγαπη ερριζωμενοι και τεθεμελιωμενοι


BibleBrowser.com