εις κυριος μια πιστις εν βαπτισμα

One Lord one faith one baptism

εις κυριος μια πιστις εν βαπτισμα

εις κυριος μια πιστις εν βαπτισμα

εις κυριος μια πιστις εν βαπτισμα

εις κυριος μια πιστις εν βαπτισμα


BibleBrowser.com