τα γαρ κρυφη γινομενα υπ αυτων αισχρον εστιν και λεγειν

For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret

τα γαρ κρυφη γινομενα υπ αυτων αισχρον εστιν και λεγειν

τα γαρ κρυφη γινομενα υπ αυτων αισχρον εστιν και λεγειν

τα γαρ κρυφη γινομενα υπ αυτων αισχρον εστιν και λεγειν

τα γαρ κρυφη γινομενα υπ αυτων αισχρον εστιν και λεγειν


BibleBrowser.com