βλεπετε ουν πως ακριβως περιπατειτε μη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι

See then that ye walk circumspectly not as fools but as wise

βλεπετε ουν πως ακριβως περιπατειτε μη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι

βλεπετε ουν πως ακριβως περιπατειτε μη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι

βλεπετε ουν ακριβως πως περιπατειτε μη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι

βλεπετε ουν ακριβως πως περιπατειτε μη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι


BibleBrowser.com