εξαγοραζομενοι τον καιρον οτι αι ημεραι πονηραι εισιν

Redeeming the time because the days are evil

εξαγοραζομενοι τον καιρον οτι αι ημεραι πονηραι εισιν

εξαγοραζομενοι τον καιρον οτι αι ημεραι πονηραι εισιν

εξαγοραζομενοι τον καιρον οτι αι ημεραι πονηραι εισιν

εξαγοραζομενοι τον καιρον οτι αι ημεραι πονηραι εισιν


BibleBrowser.com