δια τουτο μη γινεσθε αφρονες αλλα συνιεντες τι το θελημα του κυριου

Wherefore +__ be ye not unwise but understanding what the will of the Lord is

δια τουτο μη γινεσθε αφρονες αλλα συνιεντες τι το θελημα του κυριου

δια τουτο μη γινεσθε αφρονες αλλα συνιεντες τι το θελημα του κυριου

δια τουτο μη γινεσθε αφρονες αλλα συνιετε τι το θελημα του κυριου

δια τουτο μη γινεσθε αφρονες αλλα συνιετε τι το θελημα του κυριου


BibleBrowser.com