αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν υποτασσεσθε ως τω κυριω

Wives submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord

αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν υποτασσεσθε ως τω κυριω

αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν υποτασσεσθε ως τω κυριω

αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν ως τω κυριω

αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν ως τω κυριω


BibleBrowser.com