το λοιπον αδελφοι μου ενδυναμουσθε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου

Finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might

το λοιπον αδελφοι μου ενδυναμουσθε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου

το λοιπον αδελφοι μου ενδυναμουσθε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου

του λοιπου ενδυναμουσθε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου

του λοιπου ενδυναμουσθε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου


BibleBrowser.com