Of the sons also of Bebai Jehohanan Hananiah Zabbai +__ and Athlai

כח ומבני בבי--יהוחנן חנניה זבי עתלי  {ס}

ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי ס

וּמִבְּנֵי בֵּבָי יְהֹוחָנָן חֲנַנְיָה זַבַּי עַתְלָֽי׃ ס

ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי׃


BibleBrowser.com