αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται υμιν παρ ο ευηγγελισαμεθα υμιν αναθεμα εστω

But though +__ we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you let him be accursed

αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται υμιν παρ ο ευηγγελισαμεθα υμιν αναθεμα εστω

αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται υμιν παρ ο ευηγγελισαμεθα υμιν αναθεμα εστω

αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελισηται παρ ο ευηγγελισαμεθα υμιν αναθεμα εστω

αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου {VAR1: ευαγγελισηται } {VAR2: ευαγγελιζηται } [υμιν] παρ ο ευηγγελισαμεθα υμιν αναθεμα εστω


BibleBrowser.com