ημεις φυσει ιουδαιοι και ουκ εξ εθνων αμαρτωλοι

We who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles

ημεις φυσει ιουδαιοι και ουκ εξ εθνων αμαρτωλοι

ημεις φυσει ιουδαιοι και ουκ εξ εθνων αμαρτωλοι

ημεις φυσει ιουδαιοι και ουκ εξ εθνων αμαρτωλοι

ημεις φυσει ιουδαιοι και ουκ εξ εθνων αμαρτωλοι


BibleBrowser.com