αλλ ουδε τιτος ο συν εμοι ελλην ων ηναγκασθη περιτμηθηναι

But neither Titus who was with me being a Greek was compelled to be circumcised

αλλ ουδε τιτος ο συν εμοι ελλην ων ηναγκασθη περιτμηθηναι

αλλ ουδε τιτος ο συν εμοι ελλην ων ηναγκασθη περιτμηθηναι

αλλ ουδε τιτος ο συν εμοι ελλην ων ηναγκασθη περιτμηθηναι

αλλ ουδε τιτος ο συν εμοι ελλην ων ηναγκασθη περιτμηθηναι


BibleBrowser.com