ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααμ γενηται εν χριστω ιησου ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν δια της πιστεως

That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ that we might receive the promise of the Spirit through faith

ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααμ γενηται εν χριστω ιησου ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν δια της πιστεως

ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααμ γενηται εν χριστω ιησου ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν δια της πιστεως

ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααμ γενηται εν χριστω ιησου ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν δια της πιστεως

ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααμ γενηται εν {VAR1: ιησου χριστω } {VAR2: χριστω ιησου } ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν δια της πιστεως


BibleBrowser.com