οσοι γαρ εις χριστον εβαπτισθητε χριστον ενεδυσασθε

For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ

οσοι γαρ εις χριστον εβαπτισθητε χριστον ενεδυσασθε

οσοι γαρ εις χριστον εβαπτισθητε χριστον ενεδυσασθε

οσοι γαρ εις χριστον εβαπτισθητε χριστον ενεδυσασθε

οσοι γαρ εις χριστον εβαπτισθητε χριστον ενεδυσασθε


BibleBrowser.com