ει δε υμεις χριστου αρα του αβρααμ σπερμα εστε και κατ επαγγελιαν κληρονομοι

And if ye be Christ's then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise

ει δε υμεις χριστου αρα του αβρααμ σπερμα εστε και κατ επαγγελιαν κληρονομοι

ει δε υμεις χριστου αρα του αβρααμ σπερμα εστε και κατ επαγγελιαν κληρονομοι

ει δε υμεις χριστου αρα του αβρααμ σπερμα εστε κατα επαγγελιαν κληρονομοι

ει δε υμεις χριστου αρα του αβρααμ σπερμα εστε κατ επαγγελιαν κληρονομοι


BibleBrowser.com