ουτως ανοητοι εστε εναρξαμενοι πνευματι νυν σαρκι επιτελεισθε

Are ye so foolish having begun in the Spirit are ye now made perfect by the flesh

ουτως ανοητοι εστε εναρξαμενοι πνευματι νυν σαρκι επιτελεισθε

ουτως ανοητοι εστε εναρξαμενοι πνευματι νυν σαρκι επιτελεισθε

ουτως ανοητοι εστε εναρξαμενοι πνευματι νυν σαρκι επιτελεισθε

ουτως ανοητοι εστε εναρξαμενοι πνευματι νυν σαρκι επιτελεισθε


BibleBrowser.com