τοσαυτα επαθετε εικη ειγε και εικη

Have ye suffered so many things in vain if it be yet +__ in vain

τοσαυτα επαθετε εικη ειγε και εικη

τοσαυτα επαθετε εικη ειγε και εικη

τοσαυτα επαθετε εικη ειγε και εικη

τοσαυτα επαθετε εικη ει γε και εικη


BibleBrowser.com