γινωσκετε-- verb: present active middle: second person αρα" target="_self">
Know ye therefore that they which are of faith the same are the children of Abraham

γινωσκετε αρα οτι οι εκ πιστεως ουτοι εισιν υιοι αβρααμ

γινωσκετε αρα οτι οι εκ πιστεως ουτοι εισιν υιοι αβρααμ

γινωσκετε αρα οτι οι εκ πιστεως ουτοι υιοι εισιν αβρααμ

γινωσκετε αρα οτι οι εκ πιστεως ουτοι υιοι εισιν αβρααμ


BibleBrowser.com